dfd_web_layout_06 +48 32 32 68 600
envelope p.jedrysiak@dfdlegal.pl

Paweł Jędrysiak

DOKTORANT PRAWA
  • Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
  • Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego.
  • Zajmuje się głównie prawem cywilnym, prawem autorskim i prawem własności
    przemysłowej.
  • Praktykę zawodową rozpoczął już na studiach, zdobywając doświadczenie w kancelariach
    prawnych.