Klauzula informacyjna dla rekrutowanych pracowników

Informujemy, że:
  • administratorem udostępnionych w toku rekrutacji danych osobowych jest spółka DFD Adwokaci i Radcowie Prawni Bartłomiej Dudek Katarzyna Franczak-Durczok sp. p. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427908, zwana dalej Administratorem;
  • udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Prawnik, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. wyrażonej zgody;
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż do trzech miesięcy od chwili pozyskania danych osobowych; kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia realizowane mogą być w dowolnej formie;
  • decyzje dotyczące osoby kandydata nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. W dokumentacji rekrutacyjnej należy umieścić klauzulę o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę DFD Adwokaci i Radcowie Prawni Bartłomiej Dudek Katarzyna Franczak-Durczok sp. p. moich danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi w toku postępowania rekrutacyjnego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko Prawnik. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami Administratora zamieszczonymi w ogłoszeniu o pracę w zakresie ochrony danych osobowych.”

DFD Adwokaci i Radcowie Prawni
Bartłomiej Dudek Katarzyna Franczak-Durczok
Spółka Partnerska.


dfd_web_layout_06
ul. Zacisze 1/3
40-025 Katowice
Poland

dfd_web_layout_06
T.:+48 32 32 68 600
M. +48 795 349 487
E: biuro@dfdlegal.pl