Bartłomiej Dudek

PARTNER. RADCA PRAWNY

 

  • Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w sprawach kluczowych inwestycji, negocjacji kontraktów oraz bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności z sektora automotive oraz B2B.
  • Przeprowadził wraz z zespołem pionierskie połączenie szpitali klinicznych w trybie ustawy o działalności leczniczej. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną szpitali.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, w tym przed arbitrażem przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Pomaga zamawiającym jak i oferentom w zakresie organizacji i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
  • Doradza przy przejęciach, fuzjach i przekształceniach spółek handlowych, przy transakcjach kupna – sprzedaży spółek, przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części.
  • Reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  • Posiada również uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.