Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła szereg zmian dotyczących funkcjonowania spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Do najważniejszych z nich należy obowiązkowa dematerializacja...

czytaj dalej